Documente și Informații Financiare

Anexa _ – Bilant – Cod 01 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Contul de rezultat patrimonial – INTEGRAL – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala – Anexa 14 b – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Inform privind sold cont de venituri si finantari precum si sold cont de chelt din cont rez patrim – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4 Anexa _ – Plati restante –

Anexa 30 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4 Anexa _ – Sit platilor efect si a sum declarate pt cota-parte aferenta chelt finantate din FEN postaderare s02 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor fixe amortizabile cresteri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4 Anexa _ – Situatia activelor fixe amortizabile reduceri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor fixe neamortizabile cresteri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4 Anexa _ – Situatia activelor fixe neamortizabile reduceri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor si a datoriilor – Anexa 40 B – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4 Anexa _ – Situatia fluxurilor de trezorerie – COD 03 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia modificarilor in structura activelor nete-capitalurilor – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia platilor efectuate la titlul 56 – Anexa 27 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4 bugetul general consolidat pe anul 2022 si estimari pentru 2023-2025 Programul anual de investitii pe anul 2022

2023

Buget Local CU Estimari Initial pe anul 2023

Bugetul general consolidat pe anul 2023 si estimari pentru 2024-2026

Programul anual de investiti pe anul 2023

TRIMESTRUL I

Anexa _ – Bilant – Cod 01 – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 1

Anexa _ – Contul de rezultat patrimonial – INTEGRAL – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 1

Anexa _ – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala – Anexa 14 b – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 1

Anexa _ – Situatia activelor si a datoriilor – Anexa 40 B – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 1 Anexa _ – Situatia fluxurilor de trezorerie – COD 03 – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 1

TRIMESTRUL II

Anexa _ – Bilant – Cod 01 – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 2

Anexa _ – Contul de rezultat patrimonial – INTEGRAL – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 2

Anexa _ – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala – Anexa 14 b – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 2

Anexa _ – Situatia activelor si a datoriilor – Anexa 40 B – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 2

Anexa _ – Situatia fluxurilor de trezorerie – COD 03 – Anul _ 2023 _ Trimestru _ 2